tickets

Försäkringsskydd

Lingmerths reseförsäkringar ger dig en trygghet både innan och på resan. Hos oss kan du teckna Reseförsäkring, Avbeställningsskydd eller KOMBI. Vi erbjuder även Reseförsäkring Bas för dig som ska du vara borta mer än 45 dagar eller saknar hemförsäkring.

Väljer du att teckna KOMBI får du ett paket med både Reseförsäkring och Avbeställningsskydd till ett förmånligt och rabatterat pris.

Lingmerths Reseförsäkring

Lingmerths Reseförsäkring är en omfattande försäkring som även passar dig som redan har en reseförsäkring via din hemförsäkring eftersom den innehåller en rad moment som vanligtvis inte ingår i den ordinarie reseförsäkringen. Dessutom gäller försäkringen utan självrisk.

Med Lingmerths Reseförsäkring får du bl.a. följande skydd:
- Kom ikapp resan: resestartsskydd för ut- och hemresa.
- Ersättning för förlorade semesterdagar om du blir sjuk eller om syftet med resan blir förstörd.
- Ny ersättningsresa vid sjukdom/reseavbrott som varar mer än halva resan.
- Anslutningsskydd: Ersättning/hjälp vid missad anslutning pga. plötslig och oförutsedd händelse

Avbeställningsskydd

Med vårt avbeställningsskydd får du pengarna tillbaka om du inte kan resa som planerat pga. sjukdom, olycksfall, dödsfall, om ditt hem drabbas av väsentlig skada eller om du blir oväntat uppsagd från arbetet. Du kan få upp till 40 000 kr per person i ersättning om du måste avboka din resa.

Försäkringen ger även ersättning om du behöver avboka pga. att din medresenär eller nära anhörig drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall eller om din medresenär inte kan följa med på resan.

Obs! För grupper på minst 10 personer är kostnaden på avbeställningsskydd rabatterad. Kontakta din Lingmerths Resebyrå för ytterligare information eller läs mer om våra gruppspecifika försäkringar.

Kombi

Vårt kombinerade reseskydd är ett paket där du får en reseförsäkring och ett avbeställningsskydd till ett förmånligt och rabatterat pris. Reseskyddet ger dig en tryggare resa eftersom du är skyddad både före och under resan. Kombiförsäkringen stärker hemförsäkringens grundreseskydd och ger dig ett komplett skydd både innan och på resan. Försäkringen gäller för tur- och returresor om max 45 dagar med avresa från samt hemresa till Norden. Reseskyddet kan tecknas för 1 person, 2 personer eller en hel familj. 

Reseförsäkring Bas

Bas är en specialutformad reseförsäkring för dig som ska vara borta mer än 45 dagar eller saknar hemförsäkring. Försäkringen ger dig ett grundläggande reseskydd samtidigt som den förlänger hemförsäkringens grundreseskydd. Försäkringen gäller för resor med avresa från Norden. I reseskyddet Bas fins det ingen åldersbegränsning.

I Reseförsäkring Bas ingår följande moment:

- Vård- och behandlingskostnader
- Anhörigs resa till livshotande sjuk eller avliden
- Hemtransport vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall
- Allvarlig händelse hemma: hemresa pga. sjukdom/olycksfall av nära anhörig som ej är med på resan samt väsentlig skada på din egendom
- Bagage- och egendomsskydd
- Stöld eller förlust av pass
- Ansvarsskydd
- Rättsskydd
- SOS International larmtjänst dygnet runt