tickets

Försäkringsskydd

Lingmerths reseförsäkringar hjälper dig att känna dig trygg både innan och på resan oavsett om du väljer att teckna separat Reseförsäkring, Avbeställningsskydd eller KOMBI. Skall du vara borta över 45 dagar eller saknar du hemförsäkring erbjuder vi också Reseförsäkring Bas.

Väljer du att teckna KOMBI får du både Reseförsäkring och Avbeställningsskydd i en och samma försäkring. 

Lingmerths Reseförsäkring

Lingmerths Reseförsäkring är en omfattande försäkring som även passar dig som redan har en reseförsäkring via din hemförsäkring eftersom den innehåller en rad moment som vanligtvis inte ingår i den ordinarie reseförsäkringen. Dessutom gäller försäkringen utan självrisk.

I Lingmerths Reseförsäkring ingår bland annat:
- Förseningskostnader
- Självriskeliminering

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd ger dig ersättning för eventuella avbeställningskostnader om du tvingas ställa in resan på grund av sjukdom, olycksfall, dödsfall, om ditt hem drabbas av väsentlig skada eller om du blir oväntat uppsagd från arbetet.  

Försäkringen ger även ersättning om du behöver avboka p g a att någon nära anhörig drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.

Obs! För grupper på minst 10 personer är kostnaden på avbeställningsskydd rabatterad. Kontakta din Lingmerths Resebyrå för ytterligare information eller läs mer om våra gruppspecifika försäkringar.

Kombi

Med Kombi får du en tryggare resa med ett omfattande skydd både före och under resan. Det kombinerade reseskyddet är ett förmånligt och rabatterat paket med avbeställningsskydd och reseförsäkring i ett. Reseskyddet kan tecknas för 1 person, 2 personer eller en hel familj. 

Bas

Reseförsäkring Bas är en grundläggande reseförsäkring för resor över 45 dagar eller där hemförsäkring saknas.

Följande moment ingår i Reseförsäkring Bas:

- Vård- och behandlingskostnader
- Hemtransport vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall
- Hemresa vid annan sjukdom, p.g.a. egen sjukdom/olycksfall eller sjukdom/olycksfall av nära anhörig, alt väsentlig skada i hemmet
- Ersättning för anhörigs resa till livshotande sjuk eller avliden
- Bagage- och egendomsskydd
- Stöld eller förlust av pass
- Ansvarsskydd
- Rättsskydd