Servicekort

Om du besöker läkare eller sjukhus vid olycksfall eller akut sjukdom ska du allt begära kvitto. Sök om möjligt sjukvård som är ansluten till landets sjukkassa. Om du behöver läggas in på sjukhus eller måste ha sjuktransport till hemorten ska du ta kontakt med ditt hemförsäkringsbolag.

Detta Servicekort gäller din Lingmerths försäkring som är ett komplement till din hemförsäkring. Vi rekommenderar alltid att ni har med er ert servicekort från er hemförsäkring. Vid akuta händelser gällande resestartsskydd eller liknande kontaktar du SOS International på -46 42 450 33 60.

Dokument

Servicekort