PUL

Lingmerths Resebyrå AB följer Datainspektionens rekommendationer och råd om PUL – Personuppgiftslagen.

Syftet med PUL är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Utgångspunkten i PUL är att den enskilde själv ska avgöra om personuppgifter om honom eller henne får behandlas.

Alla personliga uppgifter som lämnas av den enskilde personen till Lingmerths Resebyrå i samband med lämnande av kontaktuppgifter, beställning av nyhetsbrev eller bokning av resa via Lingmerths hemsida, handhas med största respekt av den enskildes integritet, och lämnas ej ut till tredje part.

För ytterligare detaljer om PUL – Personuppgiftslagen, klicka här.