beach

Säkerhet på resan

Naturkatastrofer, terror och epidemier förekommer runt om på vår jord, men i mycket begränsad omfattning där vi svenskar vanligtvis reser.
Trots det exponeras detta mycket kraftigt av världens media och frågor om säkerhet under resan är en självklarhet. Vart skall man resa? När? Och hur ska man skydda sig på bästa sätt?

Terrorism, epidemier eller naturkatastrofer är inget vi tar lätt på, men trovärdig information är idag en bristvara. Vi vill därför ge er ett objektivt perspektiv att luta er mot när bedömer olika situationer.
Lingmerths rekommenderar därför att man undviker att resa till områden som är omedelbart drabbade av terror eller naturkatastrofer m.m. Med ett ökat resande, inte minst till mer okända och mindre utvecklade områden, är sannolikheten större för att stöta på olika former av problem. De flesta händelser är dock mindre allvarliga och man klarar sig långt med sunt förnuft.

Vi vill här ge er lite råd och tips inför er resa.