Kontakta oss
på Möten & Event
Kontakta oss

Kontakta oss

Besöksadress: Sven Hultins gata 9 Telefon: 010-122 68 40 konferens@lingmerths.se Öppet: Må-Fr 08.00-17.00 Fler kontaktuppgifter >>>
Besöksadress: Storgatan 46 Telefon: 010-122 68 80 ling@lingmerths.se Öppet: Må-Fr 08.00-17.00 Fler kontaktuppgifter >>>
klimat(1)

Klimatkompensation

Lingmerths Resebyrå AB ger dig möjlighet att klimatkompensera din resa för de koldioxidutsläpp som din resa orsakar. Som samarbetspartner när det gäller klimatkompensation har Lingmerths Resebyrå AB valt Tricorona Climate Partner AB.

Tricorona Climate Partner AB är en internationell aktör och en av marknadens största och samarbetar bl a med FN när det gäller klimatfrågor. Genom sin tjänst klimatkompensera.se erbjuder de både privatpersoner och företag att bland annat köpa sk utsläppsrätter.

Så fungerar det

Merparten av vårt resande, vårt boende och vår konsumtion påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid från fossilenergi. För att undvika omfattande klimatförändringar måste vi minska världens totala utsläpp av växthusgaser. Det viktigaste du kan göra är att minska dina egna direkta utsläpp. För de utsläpp som finns kvar, kan du neutralisera effekten genom att bidra till ett projekt som leder till att minska utsläpp någon annanstans i motsvarande grad. Detta kallas för koldioxidkompensering eller klimatneutralisering. När du väljer att beräkna och neutralisera dina utsläpp på denna webbsajt, bidrar du till utvecklingen av förnybar energiproduktion i olika länder, inom ramarna för Kyotoprotokollet. Genom att minska behovet av fossilkraft i dessa länder, skapar Tricoronas projekt verkliga utsläppsminskningar i dag, samtidigt som de minskar världens beroende på fossila bränslen i framtiden.

Klimatkompensera din resa här
Betalning för den miljökompensation som du väljer att göra, sker med kredit/betalkort. När betalning är genomförd får du sedan ett certifikat direkt via e-post som även beskriver din klimatneutralisering.

Klicka här för om du vill veta mer? 
På denna länk finner du vanligt förekommande frågor, och du har även möjlighet att själv ställa dina frågor direkt till Tricorona Climate Partner AB.