Kontakta oss
på Affärsresor
Kontakta oss

Kontakta oss

Besöksadress: Torggatan 1 Telefon: 010-122 67 95 gislaved@lingmerths.se Öppet: Må-Fr 08.00-18.00 Fler kontaktuppgifter >>>
Besöksadress: Rosenborgsgatan 29A Telefon: 010-122 67 55 huskvarna@lingmerths.se Öppet: Må-Fr 10.00-18.00 Fler kontaktuppgifter >>>
Besöksadress: Klostergatan 32 Telefon: 010-122 68 75 linp@lingmerths.se Öppet: Må-Fr 09.00-18.00 Fler kontaktuppgifter >>>
Besöksadress: Rådhusgatan 32 B Telefon: 010-122 67 75 hoglandet@lingmerths.se Öppet: Må-Fr 10.00-18.00 Fler kontaktuppgifter >>>
Besöksadress: Telefon: 010-122 67 25 motala@lingmerths.se Öppet: Må-Fr 08.00-17.00 Fler kontaktuppgifter >>>
Besöksadress: Storgatan 43 Telefon: 010-122 67 35 trollhattan@lingmerths.se Öppet: Må-Fr 10.00-18.00 Fler kontaktuppgifter >>>
Besöksadress: Sandgärdsgatan 23 Telefon: 010-122 67 40 vaxjo@lingmerths.se Öppet: Må-Fr 08.00-17.00 Fler kontaktuppgifter >>>
Besöksadress: Järntorgsgatan 8, 5 tr Telefon: 010-122 67 80 orebro@lingmerths.se Öppet: Må-Fr 08.00-17.00 Fler kontaktuppgifter >>>

GDPR och cookies

Lingmerths Group ABs behandling av personuppgifter

Lingmerths Group AB följer kraven i dataskyddsförordningen även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Dataskyddsförordningen gäller från 25 maj 2018 och innebär bl. a. att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter som företag och organisationer har om dig. Vi behandlar alla våra kunder, samarbetspartners, leverantörer, kandiaters och medarbetares personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och med största respekt för den personliga integriteten.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en eller flera uppgifter som tillsammans kan identifiera en levande person. Namn och telefonnummer är exempel på personuppgifter. Känsliga personuppgifter är en kategori personuppgifter där extra skyddsåtgärder skall vidtas. Hälsouppgifter är ett exempel på känsliga personuppgifter. Läs mer på https://www.imy.se/vagledningar/en-introduktion-till-dataskyddsforordningen/

Ändamål med personuppgifterna

Personuppgifter som behandlas är för att kunna fullfölja en avtalad tjänst eller produkt, i vårt fall oftast en rese- eller mötestjänst.

Dessa uppgifter kan användas för följande ändamål: tillhandahålla rese- och mötesrelaterade produkter och tjänster som du beställer, kontakta dig i händelse av att en avgång ändras eller ställs in, verifiering/undersökning av kredit- eller betalkort, immigrations-/tullkontroll, säkerhetskontroll, hälsokontroll eller administrativa kontroller, juridiska ändamål, statistisk analys, kundundersökningar, kundrelationsmeddelanden samt erbjudanden om tjänster och produkter som vi tror att du kan vara intresserad av. Svensk lagstiftning ställer också krav på att viss information lagras, t.ex. bokföringslagen.

Om du blir aktuell som kandidat i någon av våra rekryteringsprocesser, kommer information om dig att sparas som är nödvändig för att vi skall kunna genomföra en professionell rekryteringsprocess.

Insamling av personuppgifter

När du genomför en bokning via oss samlar vi in de personuppgifter som behövs för att genomföra bokningen enligt dina önskemål.

I vissa fall har din arbetsgivare ett avtal med oss som innefattar att vi redan innan du genomför din bokning tagit del av personuppgifter som t ex namn på godkända beställare.

I rekryteringssammanhang ber vi de sökande skicka in CV och personligt brev och kan då behandla de personuppgifter som framgår av sådana dokument.

Vilka personuppgifter behandlar vi

Personuppgifter kan omfatta namn, adresser, kön, passnummer, telefonnummer, personnummer, e-post och betalkortsnummer. I vissa fall kan vi även samla in uppgift om hälsotillstånd för passagerare med särskilda hälsorelaterade krav, som kan påverka önskade alternativ för resor och logi.

Vem får tillgång till personuppgifterna

Vi anlitar underleverantörer vid bokning av mötes- och resetjänster, t.ex. flygbola, hotell och mötesplatser. Vi ställer samma höga krav på våra leverantörer och personuppgiftsbiträden som vi själva efterlever gällande behandling av personuppgifter och kraven i dataskyddsförordningen. Överföringar av personuppgifter till ett så kallat tredje land (länder som befinner sig utanför EU/ESS) görs aldrig utan kundens vetskap. Som mötes- och resepartner utgör möten och resor över hela världen en självklar och naturlig del av affärsverksamheten. Det innebär att personuppgifter kan överföras när kund önskar resa till sådant land. Personuppgifter som överförs är begränsade till vad önskad produkt eller tjänst kräver för att kunna förmedlas.

Överlåtelse av information eller insyn till t.ex. myndigheter förekommer också i den mån som lag- eller myndighetskrav så kräver. Vi överlåter eller behandlar aldrig uppgifter till annan obehörig part. Lingmerths säljer aldrig personuppgifter vidare till tredje part.

Vi kan dela din ansökan med våra medarbetare som är inblandade i rekryteringsprocessen och med utvalda tredje parter som agerar personuppgiftsbiträde åt oss som hjälper oss i rekryteringsprocessen. Dessa tredje parter kan exempelvis utgöras av rekryteringsföretag, samarbetspartners för genomförande av personlighetstester m.fl. All utlämning sker enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än det vi redan informerat dig om. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.

Hur länge sparas personuppgifterna

Dina personuppgifter i samband med en genomförd resa eller möte med oss sparas upp till 3 mån efter hemkomstdatum i bokningssystemet.

I ekonomisystemet sparas nödvändiga uppgifter i enlighet med bokföringslagen i 7 år.

Om du har registrerat dig för att få marknadsutskick kan du närsomhelst tacka nej till fortsatta utskick.

Om du inte blir anställd hos oss sparar vi dina personuppgifter i maximalt två (2) år efter avslutad rekryteringsprocess, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras. Om du får anställning hos oss arkiveras dina uppgifter i ditt anställningsärende och kommer lagras i enlighet med vår interna personuppgiftspolicy för anställda.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar erforderliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Det kan handla om tekniska åtgärder som antivirus, brandvägg, krypterad e-post, multi-faktor-autentisering och väl skyddade bokningssystem eller om organisatoriska åtgärder som uppgiftsminimering och åtkomstminimering.

Rättigheter för individen

Som individ har du rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter som lagras, ändamål och laglig grund för behandlingen samt mottagare av personuppgifterna. Likaså rättighet att begära radering av uppgifter som inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.

För mer information angående hur Lingmerths Group AB behandlar personuppgifter eller begäran av registerutdrag, välkommen att kontakta GDPR-ansvarig, telefon +46 10 122 67 00 eller e-post gdpr-ansvarig@lingmerths.se.

Anser ni att era personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt och ni inte vill ta upp det med oss kan ni vända er till Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna ett klagomål.

Cookies

På denna webbsida används cookies. En cookie är en lite textfil som lagras på din dator. När du sedan besöker Lingmerths webbplats igen vet din dator om att du varit där tidigare. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren eller oss statistik om användandet av sajten. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med abonnemang eller person. Information om besökaren kan inte spåras via cookies. En Cookie kan inte starta program.

Du kan välja att inte acceptera cookies genom enkel ändring i inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter användandet av cookies. Genom att ange i webbläsaren att den ska ta emot cookies anses besökaren samtycka till användningen. Vi rekommenderar dig dock att behålla de inställningar du redan har.

Under webbläsarens hjälp-meny "innehåll och index" kan du söka information om cookies.

Läs mer om hur google samlar information om användare: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Funktionella cookies
Google Tag Manager

Spårnings- och prestanda cookies
Google Analytics

Inriktnings- och reklamcookies
Facebook Pixel
LinkedIn